#ÜretiminGeleceği

Paneller

Alışılmış panel formatlarının aksine moderatör, panelistler ve izleyicilerin etkileşim halinde olduğu, üretimin geleceğine dair tematik konu başlıklarında gerçekleştirilen online etkinlik serimiz

 

Gelişen teknolojilerin fark yaratma potansiyeli yüksek yeni uygulamalarının her yönüyle ele alındığı bu online panellerde, üretimin geleceğine dair beklentiler ve fikirler paylaşılıyor. Etkinlik sırasında seyircilere yöneltilen anlık anketlere verilen cevaplar moderatör ve panelistlerimiz tarafından yorumlanıyor

Yeni Nesil Akıllı Fabrikaların Getirdiği Avantajlar ve Yarattığı Zorluklar

  • Tarih:19/03/2021
  • Konuşmacı Adı:Emre Yıldız & Dr. Mustafa Tacettin & Mahmut Şenaltun
  • Konuşmacı Meslek:

Akıllı Fabrikalardaki üretimin yakın geleceğinin konuşulduğu panelde ayrıca mevcut fabrikalardan akıllı fabrikalara geçiş süreçleri ve bu yeni nesil üretim tesislerinin sağladığı avantajlar ile yarattığı zorluklar da tüm detaylarıyla ele alındı. Alışılmış panel formatlarının aksine interaktif bir ortam yaratmak amacıyla ''ideaport online panel'' izleyicileri panel sırasında kendilerine yöneltilen anket sorularına verdikleri yanıtlarla panel akışını yönlendirme imkanı buldular.