Ideaport Komünite; saha tecrübesi ve entelektüel bilgi birikimine sahip teknoloji profesyonellerinden oluşan; birlikte öğrenen ve birlikte üreten bir bilgi topluluğudur. Teknoloji üretenler arasında bir bilgi ağı oluşturmak, bu ağ içerisinde iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak, tematik teknoloji konuları üzerinde ortak çalışmalar yapmak ve katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini desteklemek amacıyla kurulan Ideaport Komunitesi farklı sektörlerden ve farklı disiplinlerden gönüllü teknoloji profesyonellerinin aktif katılımı ile her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

Ideaport Komünitesi; her yıl belirlenmiş teknoloji gündemini Sürdürülebilirlik, Verimlilik & Performans ve Dijitalleşme eksenlerinde çeşitli alt başlıklarda, Atölye Çalışmaları ve Çalışma Grupları gibi çeşitli araçlarla inceler.