İdeaport’un 2020 yılı gündemi ‘Üretimin Geleceği ve Yeni Malzemelerin Keşfi’ olarak belirlenerek; yıl boyunca

• Endüstriyel üretimde değişimi tetikleyen faktörler

• Yeni malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi

• Özgün malzeme türlerinin gelecekte endüstriyel üretimde yaratacağı değişimler

İdeaport’a özgü metodlarla işlendi.

Enerjiden beyaz eşyaya, otomotivden havacılığa, tüm sektörlerin içerisinde olduğu dijital dönüşümde; ülkemizin endüstriyel üreticilerine yol gösterici olabilmek amacıyla 2021 yılında da İdeaport Programı’nda Üretimin Geleceği’ne ana gündem olarak devam ediyoruz.

Yeni Malzemeler’in Keşfi başlığı altında yeni malzeme çeşitleri ile devam ederken; diğer bir koldan Gelişen Teknolojiler’in Üretimin Geleceği’nde yaratacağı etkileri ve açacağı yeni alanları ele almaya başladık.

Gelişen Teknolojilerin, ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Verimlilik & Performans’ ve ‘Dijitalleşme’ alanlarında yaratacağı gelişmeler, farklı sektörlerdeki değişen etkilerini, getireceği fırsatları ve oluşturduğu trendleri farklı sektörlerden ve farklı disiplinlerden oluşan İdeaport Komunitemiz ile ele alıyoruz. Program çalışmalarında ortaya çıkan yeni fikir ve bilgileri, içgörü ve stratejileri kıymetlendirilerek özgün içerikler ve çıktılar olarak ülkemiz teknoloji ekosistemi ile paylaşıyoruz.