Çalışma Grupları

Komünite üyelerimiz kendi önerileri ile belirledikleri gündemin özel alt başlıklarında; aynı konuda birlikte çalışmaya gönüllü diğer üyelerimiz ile bir araya gelerek karşılıklı deneyim ve fikir paylaşımı esaslı, odaklanmış grup çalışmaları yapmaktadırlar.

Çalışma gruplarımız; 6-8 hafta süren çalışmaları esnasında ortaya çıkan bilgiler ile içgörü ,uzgörü ya da karşılaştırmalı matrisler içeren çıktılar üretirler.

Ideaport ''Meta Malzemeler'' Çalışma Grubu Çıktısı

Son yıllarda endüstriyel uygulamalarının yanında günlük hayatta kullandığımız farklı ürünlerle de gündeme gelen meta-malzemeler, elektromanyetik başta olmak üzere optik ve akustik gibi bilimsel alanlarda çığır açıcı mühendislik çözümleri sunuyor. Doğadaki malzemelerin sınırlarını aşmamızı sağlayan meta malzemeler üzerine 8 haftalık bir çalışma gerçekleştiren çalışma grubumuzun bu malzemelerin tasarımı, fonksiyonları ve üretim yöntemlerini özetlediği grup çıktısını sizlerle paylaşıyoruz

Ideaport ''Enerji Depolama Teknolojileri: Hidrojen Enerjisi’’ Çalışma Grubu Raporu

Farklı sektörleri temsil eden komünite üyelerimiz; Hidrojen enerjisinin kullanım alanları, maliyetleri, depolanması, taşınması ve güvenliği gibi konu başlıklarında bir araya gelerek karşılıklı deneyim ve fikirlerini paylaştılar. Hazırlanan bu rapor tüm dünyada giderek daha fazla önem kazanan “Hidrojen Enerjisi” konusunda ülkemizdeki ve dünyadaki güncel durumu verilerle özetlemektedir.

Ideaport "Çevre Dostu Malzemeler" Çalışma Grubu Çıktısı

“Çevre Dostu Malzemeler” Çalışma grubunun 8 haftalık yoğun çalışmalarının sonucunda hazırladıkları bu çıktı, çevre dostu malzemelerin karşılaştırmalı bir matrisinin yanı sıra Çalışma grubu üyelerinin bu malzemelerin geleceğine dair ortak yorumlarını içeriyor.

Ideaport "Kompozit Geri Dönüşümü" Çalışma Grubu Çıktısı

Komünitemizden Atık Kompozit Geri Dönüşümü Çalışma Grubu, karşılıklı deneyim ve fikirlerini paylaşarak “Atık Kompozitlerin Geri Dönüşümü ve Döngüsel Ekonomiye Etkileri” başlığı altında kapsamlı bir çalışma ortaya koydular. Çalışma grubumuzun yaptıkları haftalık toplantılarda geri dönüşüm konusunda uzman sanayi temsilcilerini konuk ederek, kompozit geri dönüşüm konusunda kendilerinden bilgi aldılar. 8 haftalık çalışmalarının sonucu olarak hazırladıkları bu çıktıyı inceleyebilirsiniz.

Ideaport Yüksek Dayanımlı Malzemeler Çalışma Grubu Çıktısı

“Yüksek Dayanımlı Malzemeler" çalışma grubumuzun 8 haftalık yoğun çalışmalarının sonucunda hazırladıkları bu çıktı, yüksek dayanımlı malzemelerin sektör-malzeme karşılaştırmalı matrisinin yanı sıra çalışma grubu üyelerinin bu malzemelerin geleceğine dair ortak yorumlarını içeriyor.

Ideaport Karbon Esaslı Katkılar Çalışma Grubu Çıktısı

“Karbon Esaslı Katkılar" Çalışma Grubumuzun 8 haftalık çalışmaları sonucunda oluşturdukları çıktı; Grafen, Grafen oksit, Karbon Nanotüp ve Fulleren gibi karbon esaslı katkıların endüstriyel üretimdeki farklı uygulamalarını ve ülkemiz ile dünyadaki sektörel kullanım durumlarını farklı örneklerle özetlemektedir.

Dijital İkiz Çalışma Grubu Çıktısı

Dijital İkiz konusunda derin uzmanlıklara sahip Ideaport Komünite üyelerinden oluşan Ideaport Dijital İkiz Çalışma Grubu’nun hazırladığı 1. çıktıyı sizlerle paylaşıyoruz. Çalışma Grubumuz, çalışmaya Dijital İkiz Teknolojileri neyi kapsar ve neler yapabilir şeklinde tanımlamalar ile başladı. 

Eklemeli İmalat ve Fonksiyonel Kullanım Çalışma Grubu Çıktısı

Bu çıktı, eklemeli imalatın avantaj ve dezavantajlarını, kullanım alanlarını ve çalışma grubu üyelerinin bu yöntemin önemine dair yorumlarını içeriyor.

“Antibakteriyel - Antiviral Özellikli Malzemeler” Çalışma Grubu Çıktısı

“Antibakteriyel - Antiviral Özellikli Malzemeler” çalışma grubu çıktısı olan bu doküman, antibakteriyel-antiviral özellikli malzemelere dair detaylı tanımları, yöntemi, uygulama alanları ve kullanılan malzemelerle ilgili bilgiler içermekte.

"Sıfır Kusurlu Üretim için Veri Teknolojileri” çalışma grubumuzun yoğun çalışmaları ile hazırladıkları bu çıktı, sıfır kusurlu üretim için veri teknolojilerinin tanımlarını, verinin önemini, sıfır kusurlu üretim hedefinde nasıl kullanıldığını, verinin anlamlandırılmasını ve çalışma grubu üyelerinin bu teknolojinin önemine ve geleceğine dair yorumlarını içeriyor.